Google+

miercuri, 14 august 2013

Verbe cu particula separabila

In limba germana se pot forma verbe noi cu ajutorul unor particule separabile, schimbandu-se astfel sensul de baza al verbului.
Particulele folosite in crearea de verbe noi pot fi separabile, neseparabile sau oscilante.

In cazul verbelor cu particula separabila, aceasta este intotdeuna accentuata.
Particula separabila poate fi un prefix, o prepozitie, un adverb, un adjectiv, un substantiv sau un verb.

Particule separabile folosite in crearea de noi verbe
Prefix ent gehen entgehen
Prepozitie aus ausgehen
Adverb zurück zurückgehen
Adjectiv los losgehen
Substantiv Heim heimgehen
Verb spazieren spazierengehen


Atunci cand in propozitia principala este folosit un verb cu particula separabila, aceasta trece pe ultimul loc in propozitie la timpurile: indicativ prezent, imperfect si imperativ.

Altfel spus, particula se separa de verb atunci cand acesta sta pe primul sau al doilea loc in propozitie. Nu se separa atunci cand verbul se afla pe ultimul loc in propozitie (propozitii secundare, subordonate introduse).

In cazul participiului II (participiu perfect) , prefixul -ge se interpune intre particula si verb:
- ankommen - angekommen
- einkaufen - eingekauft

Prefixul -ge se omite in cazul:
- verbelor cu compunere dubla (verbe la care particula separabila este urmata de o particula inseparabila): anvertraut;
- verbelor care se termina in sufixe accentuate de origine negermana -ieren sau -oren:
herumspazieren - herumspaziert.

In cazul infinitivului prepozitional, zu se plaseaza intre particula si verbul de baza:
aufzustehen, anzuvertrauen, anzuerkennen.


Principalele particule separabile folosite la constructia verbelor
ab abfahren (er fährt ab) abholen (er holt ab)
an anziehen (er zieht an) anfangen (er fängt an)
auf aufmachen (er macht auf) aufstehen (er steht auf)
aus ausziehen (er zieht aus) aussteigen (er steigt aus)
bei beibringen (er bringt bei) beitragen (er trägt bei)
ein einkaufen (er kauft ein) einladen (er lädt ein)
fest festlegen (er legt fest) feststellen (er stellt fest)
fort fortgehen (er geht fort) fortfahren (er fährt fort)
her herkommen (er kommt her) herholen (er holt her)
herein hereinholen (er holt herein) hereinlassen (er lässt herein)
heraus herausarbeiten (er arbeitet heraus) herausfordern (er fordert heraus)
hin hingehen (er geht hin) hinfahren (er fährt hin)
hinaus hinausgehen (er geht hinaus) hinauslaufen (er läuft hinaus)
los loslassen (er lässt los) losfahren (er fährt los)
mit mitbringen (er bringt mit) mitteilen (er teilt mit)
nach nachfragen (er fragt nach) nachdenken (er denkt nach)
vor vorkommen (es kommt vor) vorhaben (er hat vor)
vorbei vorbeigehen (er geht vorbei) vorbeilaufen (er läuft vorbei)
weg weggehen (er geht weg) wegfahren (er fährt weg)
weiter weitergehen (er geht weiter) weiterkommen (er kommt weiter)
zu zumachen (er macht zu) zusagen (er sagt zu)
zurück zurückkommen (er kommt zurück) zurückgeben (er gibt zurück)
zusammen zusammenarbeiten (er arbeitet zusammen) zusammensetzen (er setzt zusammen)

Abonează-te la newsletter-ul Germana Online

3 comentarii:

Ai gasit informatiile cautate in acest articol? Ai dori sa mai adaugam ceva?